Velkommen til våre nye nettsider!

Velkommen til våre nye nettsider!

Publisert av Svein Andrésen den 28.10.20.

Her på nettsiden planlegger vi å vise fram mest mulig av klubbens aktiviteter, beregnet på alle, både medlemmer og andre som ønsker å vite mer om hva klubben vår gjør.

Klubben har også egen side på Facebook. Den er tilgjengelig for alle og inneholder både saker fra klubben selv, men her deles også innslag fra andre klubber, lions i Norge og aktuelle saker forøvrig.

LC Ålesund/Borgund er i dag den eldste lionsklubben i Ålesund. Den er stiftet 30. august 1963.
Pr i dag (høsten 2020) teller klubben 34 medlemmer.

Julegatepynting i Ålesund sentrum til jul og deltakelse i Lions årlige Tulipanaksjon (i april hvert år) er to av de aktivitetene som engasjerer flest av medlemmene. Men vi jobber på flere områder, og er bidragsytere til Seniorfestivalen i Ålesund, deltar på Aktivitetsdager for funksjonshemmede på Travparken og Det lille ridderrenn på Skodje, og har ulike dugnader gjennom året.

Økonomiske tilskudd fra midler som vi samler inn, tilfaller ulike humanitære lag og organisasjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt har klubben, sammen med de øvrige lionsklubbene i kommunen, et aktivt arbeide med å gjennomføre MITT VALG-kurs i Ålesund kommune. De siste årene er det gjennomført flere grunnkurs og oppfølgingskurs, og det er allerede avtalt nye kurs for 2021. MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole- og idrettsmiljøer.  

LC Ålesund/Borgund var tidlig ute og bevilget hele 100 000,- kroner til aksjonen for å få PET-skanner til Ålesund Sjukehus. Klubben har og ved flere anledninger gitt støtte til Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Åse Skolekorps og andre.

Nasjonalt har klubben gjennom mange år gitt bidrag til drift av Lions Førerhundskole og aktiviteter på Beitostølen.

Internasjonalt har klubben støttet flere tiltak, både gjennom Lions sine ulike organer og på egenhånd. Gjennom flere år har klubben gitt bidrag til Myanmar Education and Social Welfare Foundation og til et arbeide med funksjonshemmede barn på Sri Lanka. Vi er og en av flere klubber som i mer enn ti år har hatt et opplegg med Julekaravane til Jurbarkas. 

Lions Club Ålesund-Borgund har sine møter i det tidligere helsehuset på Åse i Borgundvegen 1019 første mandag i hver måned (ikke juli og august).

Har du lyst til å bli med oss?

Ta kontakt med president Peder Naalsund – du treffer han på telefon 951 94 489 eller på e-post: pn@mimer.no

Informasjon som er beregnet på klubbens medlemmer er nå å finne på et eget intranett, der det er nødvendig med brukernavn og passord for å få tilgang.