Svein Andrésen style=

Svein Andrésen

Klubbkontakt PR og informasjon
Per Øyvind Myren style=

Per Øyvind Myren

Styremedlem 2
Arve Hoel style=

Arve Hoel

President
Lars Olav Skoghaug style=

Lars Olav Skoghaug

Visepresident
Trond Karlsen style=

Trond Karlsen

Sekretær
Lars Arve Emblem style=

Lars Arve Emblem

Kasserer
Jan Roger Paulsen style=

Jan Roger Paulsen

Past president
Karl B. Karlsen style=

Karl B. Karlsen

Styremedlem