Jan Roger Paulsen style=

Jan Roger Paulsen

President
Arve Hoel style=

Arve Hoel

Visepresident
Trond Karlsen style=

Trond Karlsen

Sekretær
Lars Arve Emblem style=

Lars Arve Emblem

Kasserer
Peder dy Naalsund style=

Peder dy Naalsund

Past president
Karl B. Karlsen style=

Karl B. Karlsen

Styremedlem
Svein Andrésen style=

Svein Andrésen

Klubbkontakt PR og informasjon
Lars Olav Skoghaug style=

Lars Olav Skoghaug

Styremedlem 2