LC Ålesund/Borgund er i dag den eldste lionsklubben i Ålesund. Den er stiftet 30. august 1963.
Pr i dag (våren 2023) teller klubben 33 medlemmer.

 

Her på nettsiden forsøker vi å vise fram mest mulig av klubbens aktiviteter, beregnet på alle, både medlemmer og andre som ønsker å vite mer om hva klubben vår gjør.

Klubben har også egen side på Facebook. Den er tilgjengelig for alle og inneholder både saker fra klubben selv, men her deles også innslag fra andre klubber, lions i Norge og aktuelle saker forøvrig.

Julegatepynting i Ålesund sentrum til jul og deltakelse i Lions årlige Tulipanaksjon (siste lørdag i april hvert år) er to av de aktivitetene som engasjerer flest av medlemmene. Men vi jobber på flere områder, og er bidragsytere til Seniorfestivalen i Ålesund, deltar på Aktivitetsdager for funksjonshemmede på Travparken og Det lille ridderrenn på Fylling, og har ulike dugnader gjennom året.

Økonomiske tilskudd fra midler som vi samler inn, tilfaller ulike humanitære lag og organisasjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalt har klubben, sammen med de øvrige lionsklubbene i kommunen, et aktivt arbeide med å gjennomføre MITT VALG-kurs i Ålesund kommune. De siste årene er det gjennomført flere grunnkurs og oppfølgingskurs. MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid. Med MITT VALG samarbeider vi med barnehager, skoler og idrettslag om å bygge livsmestring en god psykisk helse hos barn og unge.  

LC Ålesund/Borgund var tidlig ute og bevilget hele 100 000,- kroner til aksjonen for å få PET-skanner til Ålesund Sjukehus. Klubben har og ved flere anledninger gitt støtte til balnt andre Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Åse Skolekorps, Lerstad skolekorps, SK Herd. Pasienthotellet ved Ålesund Sjukehus, Hatlahaugen Dagsenter er også blant mottakere av støtte fra kubben.

Nasjonalt har klubben gjennom mange år gitt bidrag til drift av Lions Førerhundskole og aktiviteter på Beitostølen. Klubben har støttet den nylig avsluttede Røde Fjæraksjonen med 100 000,- kroner.

Internasjonalt har klubben støttet flere tiltak, både gjennom Lions sine ulike organer og på egenhånd. Gjennom flere år har klubben gitt bidrag til Myanmar Education and Social Welfare Foundation og til et arbeide med funksjonshemmede barn på Sri Lanka. Vi er og en av flere klubber som i mer enn ti år hadde et opplegg med Julekaravane til Jurbarkas.  Gjennom Lions Norge og distriktet vi tilhører har vi blant annet gitt tilskudd til Ukraina og vi støtter Lions Aid Norway sine prosjekt i Uganda.

Lions Club Ålesund/Borgund har sine møter i det tidligere helsehuset på Åse i Borgundvegen 1019 første mandag i hver måned (ikke juli og august).

Har du lyst til å bli med oss?

Ta kontakt med president Arve Hoel – du treffer han på telefon 995 23 174 eller på e-post: arve.johan.hoel@gmail.com

 

Ingen innsamlinger tilgjengelig